Znaleziono 4 artykuły

Ewa Cieślik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Investment strategy of sovereign wealth funds from emerging markets : the case of China Ewa Cieślik s. 27-40
Region of Southern Africa : international trade and global value chains Ewa Cieślik s. 239-258
Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej Ewa Cieślik s. 291-301
"Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki : Polska perspektywa", Tomasz Rynarzewski, Katarzyna A. Nawrot, Kamil Zajączkowski, Ewa Cieślik, warszawa 2017 : [recenzja] Renata Knap Ewa Cieślik (aut. dzieła rec.) Katarzyna A. Nawrot (aut. dzieła rec.) Tomasz Rynarzewski (aut. dzieła rec.) Kamil Zajączkowski (aut. dzieła rec.) s. 351-354