Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Ciechowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Synergia środowisk wychowawczych. Główne wyzwania w europie Środkowo-wschodniej po 1989 roku”, Kraków, 24–25 listopada 2016 r. Magdalena Ciechowska Marian Olejnik Estera Twardowska-Staszek s. 225-233