Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Ciepiela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ interesariuszy na zarządzanie przedsiębiorstwem Magdalena Ciepiela s. 22-29