Znaleziono 10 artykułów

Tomasz Ciesielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pogranicze polsko-pruskie w dobie wojny siedmioletniej Tomasz Ciesielski s. 3-17
Stan badań nad skarbowością polską i litewską wieku XVIII Tomasz Ciesielski s. 44-59
Propagandowy wymiar uroczystości dworskich w pierwszych latach panowania Augusta III Tomasz Ciesielski s. 46-68
Książki poddane w 1841 r. cenzurze prewencyjnej : przyczynek źródłowy do dziejów bibliotek klasztorów skasowanych na mocy ukazu z 1832 r. w guberniach zachodnich Imperium Rosyjskiego Tomasz Ciesielski s. 235-259
Strategiczna karta wyników jako narzędzie poprawy konkurencyjności jednostek medycznych Radosław Bielicki Tomasz Ciesielski s. 269-286
Postępy badań zespołu zajmującego się dziedzictwem po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej włączonych do Imperium Rosyjskiego Tomasz Ciesielski s. 382-383
Sprawozdanie z kwerendy w Kijowie w dniach 17-26 V i 19 V-8 VI 2012 r. Tomasz Ciesielski s. 384-390
Sprawozdanie z kwerendy w Sankt Petersburgu w dniach 20 VIII-1 IX 2012 r. Tomasz Ciesielski s. 394-399
Sprawozdanie z kwerendy w Grodnie w dniach 15-29 IX 2012 r. Tomasz Ciesielski s. 400-402
Sprawozdanie z prac w dniach 30 X 2012 - 30 IV 2013 r. Tomasz Ciesielski s. 472-476