Znaleziono 10 artykułów

Gerard Ciołek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o potrzebie i metodzie odbudowy zabytkowych ogrodów Kazimierz Chrabelski Gerard Ciołek s. 15-19, 69
Odbudowa ogrodu Gerard Ciołek s. 86-106
Budowa zapory wodnej w Czorsztynie Gerard Ciołek s. 104-110, 167
"Piękno Przyrody i piękno sztuki w planowaniu przestrzennym", Gerard Ciołek, "Ochrona Przyrody", R. 18, 1948 : [recenzja] Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) s. 140
Ogród w Rogalinie Gerard Ciołek s. 147-152
"Konserwacja zespołów urbanistycznych i krajobrazowych", Gerard Ciołek, Kazimierz Wejchert, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wejchert (aut. dzieła rec.) s. 172
"Staropolskie ogrody XVI-XVII w.", Gerard Ciołek, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Ogród Prezydium Rady Ministrów w Warszawie", Gerard Ciołek, "Architektura", R. 1951, nr 9 : [recenzja] J. Lepiarczyk Gerard Ciołek (aut. dzieła rec.) s. 211
Zagadnienie ochrony budownictwa ludowego Gerard Ciołek s. 217-228
Ogrody Lublina w XIX wieku Gerard Ciołek s. 263-270