Znaleziono 3 artykuły

André Comte-Sponville

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[rec.] Andre Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga, przeł. E. Aduszkiewicz, "Czarna Owca" Warszawa 2011 Andre Comte-Sponville Michał Płóciennik s. 227-237
"Mały traktat o wielkich cnotach", André Comte-Sponville, Warszawa 2000 : [recenzja] Ryszard Moń André Comte-Sponville (aut. dzieła rec.) s. 227-233
Ateistyczny mistycyzm Katarzyna Ossowska André Comte-Sponville (aut. dzieła rec.) s. 405-409