Znaleziono 14 artykułów

Sławomir Cudak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specific difficulties in education and care process in single motherhood family Sławomir Cudak s. 23-32
Znaczenie więzi emocjonalnych w rodzinie dla prawidłowego funkcjonowania dzieci Sławomir Cudak s. 31-39
Zagrożenia rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Sławomir Cudak s. 37-44
Ewolucja ról kobiety – matki w rodzinie Sławomir Cudak s. 54-61
Kulturotwórcze funkcje współczesnej rodziny w Polsce Sławomir Cudak s. 59-69
Przemoc psychiczna wobec dziecka jako forma dysfunkcji emocjonalnej w rodzinie Sławomir Cudak s. 63-70
Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej Sławomir Cudak s. 73-82
Emotional and Social Functioning of Families With a Person Addicted to Alcohol Sławomir Cudak s. 91-101
Rodzinne uwarunkowania inicjacji środków odurzających przez młodzież Sławomir Cudak s. 141-151
Child’s emotional relationship to his or her father after the divorce of parents Sławomir Cudak s. 187-196
"Problemy wychowawcze we współczesnej rodzinie polskiej", Sławomir Cudak (red.), Kielce 2009 : [recenzja] Katarzyna Miler Sławomir Cudak (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie Sławomir Cudak s. 229-237
"O wspólnym międzynarodowym projekcie badawczym pod tytułem >>European Ideas in the Works of Famous Educationalists", red. Ryszard Kucha, Henryk Cudak, Sławomir Cudak, Łódź 2013 : [recenzja] Iwan A. Zjazjun Henryk Cudak (aut. dzieła rec.) Sławomir Cudak (aut. dzieła rec.) Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Prawne, administracyjne i edukacyjne aspekty wychowania w rodzinie. Tom II", red. Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Sławomir Cudak Sylwester Bębas (aut. dzieła rec.) Ewa Jasiuk (aut. dzieła rec.) s. 253-255