Znaleziono 1 artykuł

Jakub Cupriak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z sympozjum naukowego "Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego", Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 26 marca 2014 r. Jakub Cupriak s. 275-278