Znaleziono 1 artykuł

Grant Cwierawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problemy rozwitija nauki w trudach jestiestwoispytatielej XIX wieka (naczało stoletija - 70-yje gody)", pod red. B. S. Grjaznowa, A. F. Zotowa, N. I. Rodnogo, Moskwa 1973 : [recenzja] Grant Cwierawa B. S. Grjaznow (aut. dzieła rec.) N. I. Rodny (aut. dzieła rec.) A. F. Zotow (aut. dzieła rec.) s. 356-358