Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Czachowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie Paula-Alberta Iweins'a, Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej podczas ceremonii Rentrée Solennelle de la Conférence du Stage, 22 listodapa 2002 r. Paul-Albert Iweins Agnieszka Czachowska (tłum.) s. 116-122
Droga do adwokatury japońskiej Agnieszka Czachowska s. 121-122
Ogólnokrajowe zasady wykonywania zawodu adwokata we Francji : Krajowa Rada Adwokacka (Conseil National des Barreaux) Agnieszka Czachowska (tłum.) s. 190-221