Znaleziono 2 artykuły

Barbara Czajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia agrarna w poglądach hrabiego Andrzeja Zamoyskiego (1800-1874) w latach czterdziestych XIX wieku Barbara Czajczyk s. 219-233
Problematyka agrarna w radykalnym nurcie polskiej myśli społeczno-ekonomicznej lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku Barbara Czajczyk s. 355-369