Znaleziono 2 artykuły

Irena Barbara Czajkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oddziaływanie mass mediów i hipermediów - szanse i zagrożenia Irena Barbara Czajkowska s. 230-240
Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony mass mediów i hipermediów Irena Barbara Czajkowska s. 294-306