Znaleziono 3 artykuły

Zofia Czapiga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O ekspresywności wypowiedzeń emotywnych : na materiale języka rosyjskiego i polskiego Zofia Czapiga s. 19-27
O zdaniach polipredykatywnych z deadiektywem we współczesnym języku polskim i rosyjskim Zofia Czapiga s. 173-182
O затруднениях в синтаксическом анализe предложения Zofia Czapiga s. 227-234