Znaleziono 11 artykułów

Mirosław Czapka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psychospołeczne uwarunkowania oddziaływania wychowawczego menedżerów na środowiisko pracowników Mirosław Czapka Urszula Kontny s. 31-42
Szkolnictwo wyższe w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Mirosław Czapka s. 40-50
Współczesne wyzwania pedagogiki pracy w przedsiębiorstwie Mirosław Czapka Urszula Kontny s. 43-52
Niedostrzegalne obszary w procesie kształcenia menedżera Mirosław Czapka s. 46-52
O nowy wymiar kierowania menedżerów oświaty Mirosław Czapka s. 50-55
Wybrane psychoedukacyjne aspekty ochrony w przedsiębiorstwie Mirosław Czapka s. 84-93
Zebrane zagadnienia bezpieczeństwa w szkole Mirosław Czapka s. 112-121
Rola szkoły wyższej w kształtowaniu świadomości menedżerskiej Mirosław Czapka Urszula Kontny s. 126-137
Psychospołeczne czynniki rozwoju pracownika w środowisku zawodowym organizacji gospodarczej : studium z zakresu andragogiki pracy Mirosław Czapka Urszula Kontny s. 138-153
Aktywne obywatelstwo poprzez nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w każdym wieku: projekt activeICT : wprowadzenie do problematyki badań własnych Mirosław Czapka Renata Ochoa-Dąderska Luis Ochoa-Siguencia s. 143-149
"Zagrożenia uzależnieniami w kontekście polityki społecznej miasta i gminy Mysłowice" Mirosław Czapka, Mysłowice 2008 : [recenzja] Piotr P. Barczyk Mirosław Czapka (aut. dzieła rec.) s. 144-145