Znaleziono 12 artykułów

Maciej Czaplewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne Maciej Czaplewski s. 20-26
E-commerce w Polsce i w Danii : istniejący stan i jego ocena Maciej Czaplewski s. 23-31
Wybrane koncepcje i komponenty informacji Maciej Czaplewski s. 55-67
Kapitał ludzki i jego kompetencje jako podstawa działalności e-biznesowej Maciej Czaplewski s. 61-71
Rozwój e-commerce w obszarze polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych Maciej Czaplewski s. 267-277
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych Maciej Czaplewski s. 341-348
Główne trendy na polskim rynku ubezpieczeń direct Maciej Czaplewski s. 449-459
Rynek e-ubezpieczeń w Polsce i jego ocena Maciej Czaplewski s. 455-463
Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami Maciej Czaplewski s. 491-499
Polski rynek telefonii komórkowej : stan obecny i kierunki przekształceń Maciej Czaplewski s. 531-540
Doskonalenie oferty telekomunikacyjnej z wykorzystaniem sieci FTTH Maciej Czaplewski s. 627-634
Oddziaływanie przesyłu danych w Internecie na strategie rynkowe dostawców treści Maciej Czaplewski s. 634-641