Znaleziono 16 artykułów

Katarzyna Czarnecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oblin, st. 5, gm. Maciejowice, woj. siedleckie, AZP 68-71/- Katarzyna Czarnecka Z. Nowakowski s. 57-58
Oblin, st. 5, gm. Maciejowice, woj. siedleckie, AZP 68-71/- Katarzyna Czarnecka Z. Nowakowski s. 60-61
Medialny obraz beatyfikacji Marii Luizy Merkert Katarzyna Czarnecka s. 63-74
Oblin, st. 5, gm. Maciejowice, woj. siedleckie, AZP 68-71/- Katarzyna Czarnecka Z. Nowakowski s. 71-72
Oblin, st. 5, gm. Maciejowice, woj. siedleckie, AZP 68-71/- Katarzyna Czarnecka Z. Nowakowski s. 73
Oblin, gm. Maciejowice, woj. siedleckie, st. 5 J. Andrzejewski Katarzyna Czarnecka Z. Nowakowski s. 80-81
Obraz nauczyciela u początku III tysiąclecia w świetle publikacji miesięcznika „Katecheta” : rekonesans Katarzyna Czarnecka s. 97-110
Oblin, gm. Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 5 Jacek Andrzejowski Katarzyna Czarnecka Zbigniew Nowakowski s. 99-100
Nadkole, gm. Łochów, woj. siedleckie. Stanowisko 2 Jacek Andrzejowski Katarzyna Czarnecka Anna Grochulska Zbigniew Nowakowski s. 103
Nadkole, gm. Łochów, woj. siedleckie. Stanowisko 2 Jacek Andrzejowski Katarzyna Czarnecka Teresa Dąbrowska Anna Grochulska Zbigniew Nowakowski Anna Wróblewska s. 104-105
Żdżarów, gm. Sochaczew, woj. skierniewickie. Stanowisko 1 Katarzyna Czarnecka Teresa Dąbrowska Zbigniew Nowakowski s. 111
Żdżarów, gm. Sochaczew, woj. skierniewickie. Stanowisko I Jacek Andrzejowski Katarzyna Czarnecka Teresa Dąbrowska Zbigniew Nowakowski s. 114
Żdżarów, woj. skierniewickie. Stanowisko I Jacek Andrzejowski Katarzyna Czarnecka Teresa Dąbrowska Zbigniew Nowakowski s. 114
Oblin, gm. Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 5 Katarzyna Czarnecka Zbigniew Nowakowski s. 125-126
Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczne Katarzyna Czarnecka s. 237-245
Epistolarne konwencje grzecznościowe w listach do redakcji czasopisma religijnego "Miłujcie się!" Katarzyna Czarnecka s. 341-346