Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Czerkawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oferta edukacyjna a rynek pracy w województwie katowickim w latach 1990-1993 Andrzej Czerkawski s. 61-67
Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie Andrzej Czerkawski s. 109-120
Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji Andrzej Czerkawski s. 109-115
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Pedagogika społeczna w Polsce : między stagnacją a zaangażowaniem" Andrzej Czerkawski s. 111-114
Pedagogika Resocjalizacyjna na Śląsku Andrzej Czerkawski s. 389-395