Znaleziono 24 artykuły

Janusz Czerny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacyjne "primum non nocere" Janusz Czerny s. 11-15
Wyzwania edukacyjne w świetle raportu "Grupy Wrighte'a" Janusz Czerny s. 25-30
Kwantowy recentywizm Janusz Czerny s. 25-31
Wirtualność - czy "quasi"-rzeczywistość Janusz Czerny s. 27-33
Raport etyczny Huppertza a eutyfronika Janusz Czerny s. 27-38
Czy filozofia recentywizmu "testuje" zasadę antropiczną? Janusz Czerny s. 29-35
Recentywizm jako nowa postać redukcjonizmu we współczesnej nauce Janusz Czerny s. 31-49
Program "Erlangen" a założenia recentywizmu Janusz Czerny s. 33-45
Epistomologia dwóch wirtualności Janusz Czerny s. 37-43
Wychowawczy "autyzm" Janusz Czerny s. 39-43
Recentywizm i fenomenologia jako alternatywne metody badania rzeczywistości : trzy odkrycia recentywizmu Janusz Czerny s. 39-54
Teoria poziomów czasowych w koncepcji recentywizmu Janusz Czerny s. 43-54
Zasada komplementarności jako egzemplifikacja inscenizacji epistemologicznej Janusz Czerny s. 51-61
Kwantowa teoria Lee Smolina a recentywizm Józefa Bańki Janusz Czerny s. 53-59
Sekwencjonowanie łańcuchów DNA w świetle etyki prostomyślności Janusz Czerny s. 63-69
Zagadnienie teorii ostatecznej w świetle założeń recentywizmu Janusz Czerny s. 63-68
Spektrum recentywistyczne w "antropologii różniczkowej" Janusz Czerny s. 75-85
Odwrócenie biegu czasu czy powtórzenie zadań Janusz Czerny s. 77-88
Czas kontekstowy "tutaj-teraz-bycia" Janusz Czerny s. 81-87
Zdarzenia i zjawiska w wykładni pojęcia "Umwelt" Janusz Czerny s. 99-112
"Kazimierz Twardowski - współtwórca Brentanowskiego programu filozofii", Janusz Czerny, Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Stefan Zamecki Janusz Czerny (aut. dzieła rec.) s. 109-116
Spory filozoficzne wokół pojęcia materii Janusz Czerny s. 159-164
Zagadnienie autokreacji materii w świetle teorii recentywistycznej Janusz Czerny s. 171-179
"Czy prawo Moore’a zdetronizuje osobę ludzką?", Janusz Czerny, Katowice 2005 : [recenzja] Jan Wadowski Janusz Czerny (aut. dzieła rec.) s. 207-211