Znaleziono 15 artykułów

Wojciech Czerski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wojciech Czerski s. 82-87
„Cyfrowa szkoła” – szansa, czy zagrożenie dla edukacji? Wojciech Czerski Rafał Wawer s. 104-113
Edukacyjne zastosowanie drukarek 3D Wojciech Czerski Artur Popko Rafał Wawer s. 105-111
Analiza wybranych dzienników elektronicznych a wymogi pracowników szkół Wojciech Czerski s. 118-124
„Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”, Wojciech Czerski, Lublin 2017 : [recenzja] Iwona Müller Wojciech Czerski (aut. dzieła rec.) s. 129-132
Nowe sposoby nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej = The New Ways of Teaching Software in Early School Education Wojciech Czerski s. 129-134
Znajomość nowoczesnych multimedialnych środków dydaktycznych przez studentów kierunków nauczycielskich Wojciech Czerski s. 134-141
Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli Wojciech Czerski s. 180-186
Multibook a tradycyjna książka w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Wojciech Czerski s. 196-202
Narzędzia informatyczne wspomagające pracę nowoczesnego naukowca = IT Tools Supporting the Modern Scientist Wojciech Czerski s. 199-204
Nomofobia - szczególnie groźna odmiana uzależnienia od telefonu komórkowego Wojciech Czerski s. 212-217
Związki technologii informacyjnych z neuroestetyką. Weryfikacja eyetrackingowa nieistniejących obrazów – przygotowanie badań Wojciech Czerski Rafał Wawer s. 222-234
Wiedza doradców metodycznych na temat tablic interaktywnych Wojciech Czerski s. 233-238
"Edukacja wczesnoszkolna. Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko", Wrocław 2015 : [recenzja] Wojciech Czerski s. 253-257
Informatyczne przygotowanie pedagogów szkolnych – wyniki badań własnych Wojciech Czerski Rafał Wawer s. 277-283