Znaleziono 5 artykułów

Ewa Czerwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakość kształcenia w szkole wyższej - perspektywy rozwoju w UE Ewa Czerwińska s. 95-104
Filozofia religii Maxa Adlera : pamięci Ojca - Leona Czerwińskiego Ewa Czerwińska s. 101-120
Studia zaoczne : konieczność czy potrzeba pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy? Ewa Czerwińska Janusz Sterzel s. 129-137
Przygotowanie zawodowe skazanego determinantą jego powrotu na rynek pracy Ewa Czerwińska Janusz Sterzel s. 151-162
"Filozof i demokrata. Studium myśli społeczno-politycznej Otto Bauera (1881-1939)", t. I, Ewa Czerwińska, Poznań 1998 : [recenzja] Dariusz Jeziorny Ewa Czerwińska (aut. dzieła rec.) s. 251-263