Znaleziono 2 artykuły

Mateusz Czerwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie miar rozkładu w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa Mateusz Czerwiński s. 97-108
Cele emisji korporacyjnych instrumentów dłużnych wyemitowanych na rynku catalyst : studium przypadków Mateusz Czerwiński s. 187-196