Znaleziono 2 artykuły

Ksenia Czubakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakres informacji w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro i małych Ksenia Czubakowska s. 19-35
Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro Ksenia Czubakowska s. 528-537