Znaleziono 9 artykułów

Paweł Czubik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia prawnokonsularne i komisyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji Profesora Kostaneckiego (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) : case study Paweł Czubik s. 65-78
Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym : (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553 Paweł Czubik s. 93-111
Zakaz handlu diamentami pochodzącymi z terytoriów objętych konfliktami zbrojnymi w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu Paweł Czubik s. 109-119
O ratyfikacji przez Polskę konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji dokumentów zagranicznych raz jeszcze Paweł Czubik s. 112-120
Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien Paweł Czubik s. 117-129
Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej Paweł Czubik s. 137-150
Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii Paweł Czubik s. 137-157
Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej Paweł Czubik s. 199-207
O braku unifikacji prawa kolizyjnego w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 roku w odniesieniu do formy czynności Paweł Czubik s. 199-206