Znaleziono 2 artykuły

Łukasz Dawid Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucjonalizacja kontroli przestrzegania postanowień międzynarodowych – na przykładzie dokumentów międzynarodowych z zakresu zapobiegania i karania korupcji Łukasz Dawid Dąbrowski s. 77-96
Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych Łukasz Dawid Dąbrowski s. 170-179