Znaleziono 32 artykuły

Karol Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 7-8
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 7
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 7-9
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 7-8
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 10-11
Przesłanki rozwodu Karol Dąbrowski s. 16-32
Basileus : Cesarz Bizancjum Karol Dąbrowski s. 24-34
Uwagi o spółdzielczości niemieckiej w I połowie XXI wieku Karol Dąbrowski Tomasz Dąbrowski s. 26-43
Urzędy skarbowe w Polsce 1982–1996 : podstawy normatywne funkcjonowania Karol Dąbrowski s. 32-53
Urzędy skarbowe w Polsce 1996-2012 : podstawy normatywne funkcjonowania Karol Dąbrowski s. 55-75
Odpowiedź Karol Dąbrowski s. 55-56
Konserwacja polichromii w Morągu Karol Dąbrowski s. 65-77
Administracja Bizancjum - rozwój i upadek Karol Dąbrowski s. 74-87
Zasada jednomyślności w rozwoju polskiego parlamentaryzmu do roku 1652 Karol Dąbrowski s. 75-87
Sąd Pracy w Lublinie 1929–1939: rekonesans badawczy i przykładowe akta spraw Karol Dąbrowski s. 96-110
Polichromowany strop kasetonowy w kamienicy warszawskiej Rynek St. Miasta 34 Karol Dąbrowski Stanisław Żaryn s. 116-124
Ulga na innowacyjność w podatku dochodowym od osób prawnych – woluntaryzm ustawodawcy, anarchizm podatników Karol Dąbrowski s. 122-131
Konserwacja malowideł ściennych w Czerwińsku : odkrycie romańskiej polichromii Karol Dąbrowski s. 127-132
Konserwacja polichromii warszawskich Karol Dąbrowski s. 132-141
"Nadzór nad procesem budowlanym", Dominik Sypniewski, Warszawa 2011 : [recenzja] Karol Dąbrowski Dominik Sypniewski (aut. dzieła rec.) s. 157-159
Z prac konserwatorskich w Collegium Maius w Krakowie Karol Dąbrowski s. 159-161
Sprawozdanie z konferencji „Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 29 listopada 2013 roku Karol Dąbrowski s. 188-193
Leksykon samorządu gospodarczego Krzysztof Bojarski Karol Dąbrowski Piotr Janus s. 194-250
"Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Anna Gronkiewicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Karol Dąbrowski Tomasz Dąbrowski Anna Gronkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 235-242
Odkrycie romańskiej polichromii w Tumie pod Łęczycą Karol Dąbrowski s. 240-252
Bibliografia samorządu gospodarczego za lata 2012–2013 Karol Dąbrowski s. 251-254
Nauczanie technologii informacyjnej z perspektywy historyka prawa Karol Dąbrowski s. 269-270
Portret niemieckiego aparatu partyjno-administracyjnego w dystrykcie radomskim (1940–1944) Karol Dąbrowski s. 271-275
Aktualne kierunki, potrzeby i perspektywy badań historycznoprawnych nad okupacją hitlerowską w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945 Karol Dąbrowski s. 274-278
Działaność oświatowa samorządu przemysłowo-handlowego w latach 1929-1939 na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie Karol Dąbrowski s. 297-314
Izby przemysłowo-handlowe Drugiej Rzeczypospolitej jako instytucje samorządu przemysłowo-handlowego. Ujęcie doktrynalne i konstytucyjne Karol Dąbrowski s. 303-321
Ewolucyjny model wspierania przedsiębiorczości w obrębie jednej organizacji – studium przypadku dla województwa lubuskiego Karol Dąbrowski Sławomir Kłos Katarzyna Skrzypek s. 439-453
    Zacytuj
  • Udostępnij