Znaleziono 20 artykułów

Krzysztof Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace wykopaliskowe Zespołu do Badań Etnogenezy Słowian w Polsce północno-wschodniej IHKM PAN w 1969 roku Krzysztof Dąbrowski s. 67-74
Lubiel Stary, gm. Rząśnik, woj. ostrołęckie. Stanowisko 1 i 2 Krzysztof Dąbrowski Lechosław Rauhut Wanda Wolska s. 133-134
Kołacz, gm. Mrozy, woj. siedleckie. Stanowisko 2 Krzysztof Dąbrowski Lechosław Rauhut Wanda Wolska s. 134
Dziarnów, pow. Grójec. Stanowisko 1 Krzysztof Dąbrowski s. 163-164
Kalisz, ul. Wydarte. Stanowisko 2 Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski Danuta Kowalczyk Edward Pudełko Wanda Volschi s. 166-167
Kalisz, ul. Wydarte. Stanowisko 2 Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski Edward Pudełko s. 179-180
Piwonice, pow. Kalisz Krzysztof Dąbrowski s. 181
Tumiany, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 "Rybaczówka" Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski s. 208
Tumiany, gm. Barczewo, woj. olsztyńskie. Stanowisko 2 "Rybaczówka" Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski Danuta Kowalczyk s. 219-220
Badania wykopaliskowe w Tumianach, pow. olsztyński, w 1971 roku Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski Wiesław Zajączkowski s. 221-228
Tumiany, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 "Rybaczówka" Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski s. 226-227
Tumiany, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 "Rybaczówka" Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski s. 230-231
Tumiany, pow. Olsztyn. Stanowisko 1 i 2 Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski Wiesław Zajączkowski s. 230
Muzea archologiczne a działalność konserwatorska Krzysztof Dąbrowski s. 232-235
Uwarunkowania technicznej modernizacji towarowych gospodarstw rolnych w okresie przemian Krzysztof Dąbrowski s. 271-288
Tumiany, pow. Olsztyn. Stanowisko 1 Irena Dąbrowska Krzysztof Dąbrowski s. 327-328
Badania wykopaliskowe w Tumianach, pow. olsztyński, w 1972 roku Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski s. 333-343
Milicz, m.p. Krzysztof Dąbrowski Anna Ostromęcka s. 353-354
Przedsiębiorczość i edukacja jako strategie profesjonalistów na czas kryzysu Krzysztof Dąbrowski s. 493-498
    Zacytuj
  • Udostępnij
Badania wykopaliskowe w Tumianach, pow. olsztyński w 1970 r. Krzysztof Dąbrowski s. 642-650