Znaleziono 18 artykułów

Maciej Dębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jan D. Antoszkiewicz Maciej Dębski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Maciej Dębski Anna Jupowicz-Ginalska s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Maciej Dębski s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Maciej Dębski s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwa i ich rola w tworzeniu jakości produktów destynacji turystycznych Maciej Dębski s. 13-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tourism During Financial Crisis Maciej Dębski s. 23-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współpraca jako warunek efektywnego budowania przewagi konkurencyjnej destynacji Maciej Dębski s. 45-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej Maciej Dębski s. 51-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne w budowaniu konkurencyjności destynacji turystycznych Maciej Dębski s. 61-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing communication as a significant element of management in a tourist region – model approach Maciej Dębski s. 75-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Menadżer regionu turystycznego – uwarunkowania i specyfika funkcjonowania Maciej Dębski s. 131-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Lokowanie produktu jako narzędzie promocji regionów turystycznych Maciej Dębski s. 143-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność destynacji turystycznych – specyfika i uwarunkowania Maciej Dębski s. 157-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współpraca przedsiębiorstw jako element zarządzania regionem turystycznym Maciej Dębski s. 163-178
The country image and its impact on perception of its products : Euro 2012 and the image of Poland Maciej Dębski s. 255-270
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kilka uwag na temat zawezwania do próby ugodowej Monika Dębska Maciej Dębski s. 305-308
Konkurencyjność destynacji jako podstawa kreowania popytu turystycznego Maciej Dębski s. 335-348
Sytuacja prawna pracowników powyżej pięćdziesiątego roku życia Monika Magdalena Dębska Maciej Dębski s. 367-385