Znaleziono 6 artykułów

Anna Dłużewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych", Anna Dłużewska, Warszawa 2011 : [recenzja] Jacek Borzyszkowski Anna Dłużewska (aut. dzieła rec.) s. 66-68
Fundamentalizm i radykalizm muzułmański a zagrożenia rozwoju turystyki - na przykładzie krajów Azji Południowo-Wschodniej Anna Dłużewska s. 106-119
The Tourism Potential of Counties Located in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation Anna Dłużewska Alicja Gonia Hanna Michniewicz-Ankiersztajn s. 123-141
The impact of islamization on the interaction between locals and tourists in Kenya = Wpływ islamizacji na interakcje między miejscowymi a turystami w Kenii Anna Dłużewska s. 143-151
The influence of islamisation on the tourist development in Malaysia = Wpływ islamizacji na rozwój turystyki w Malezji Anna Dłużewska s. 174-182
Produkt turystyczny a rynki źródłowe : przekształcenia produktu turystycznego Penang w Malezji pod wpływem turystyki przyjazdowej z Arabii Saudyjskiej Anna Dłużewska s. 349-363