Znaleziono 4 artykuły

Dominika Długosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ramy chronologiczne transformacji miast północnoitalskich : okres przejścia od późnego antyku do wczesnego średniowiecza Dominika Długosz s. 9-29
Próba rekonstrukcji planu antycznego miasta «Placentia» («Italia») Dominika Długosz s. 47-57
Śladami Włochów w Polsce od XVI do XVIII wieku : region świętokrzyski Dominika Długosz s. 167-192
"Helmichis i Rosamunda" : interpretacja ikonograficzna srebrnej plakiety z kolekcji Ryszarda Janiaka Dominika Długosz s. 262-272