Znaleziono 1 artykuł

Kami Dźwinel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o komunikacyjnych aspektach ironii w poezji Stanisława Barańczaka Kami Dźwinel s. 351-362