Znaleziono 1 artykuł

Ivane Dżachua

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwum MSW Gruzji – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Ivane Dżachua Omar Tuszuraszwili Wladimer Łuarsabiszwili s. 91-108