Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Anna Dadańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Forma rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650 Katarzyna Anna Dadańska Krzysztof Kubasik s. 9-29
Obrót użytkowaniem wieczystym : aspekty prawne Katarzyna Anna Dadańska s. 27-40
Obciążenie nieruchomości skarbowych i samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi - zarys problematyki Katarzyna Anna Dadańska s. 53-66