Znaleziono 2 artykuły

Zuzanna Daniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Zmyślnie wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka” : muzyka Pawła Mykietyna wobec kategorii postmodernizmu i konstruktywizmu na przykładzie III Symfonii na alt i orkiestrę Zuzanna Daniec s. 55-78
“Cleverly Devised, Postmodern Toy”: Paweł Mykietyn’s Music in the Category of Postmodernism and Constructivism on the Example of III Symphony for Alto and Orchestra Zuzanna Daniec s. 59-86