Znaleziono 4 artykuły

Jan Daniluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oddziały Szturmowe NSDAP (SA) na ziemi płockiej w świetle nieznanego dokumentu ze zbiorów Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie-Dahlem Jan Daniluk s. 88-115
Oddziały Szturmowe NSDAP (SA) na ziemi płockiej w świetle nieznanego dokumentu ze zbiorów Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie-Dahlem Jan Daniluk s. 88-115
Obóz karny SS i policji w Maćkowach pod Gdańskiem Jan Daniluk s. 217-232
"Profesor Rudolf Spanner 1895–1960 : naukowiec w III Rzeszy", Monika Tomkiewicz, Piotr Semków, Gdynia 2010 : [recenzja] Jan Daniluk Piotr Semków (aut. dzieła rec.) Monika Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 393-396