Znaleziono 11 artykułów

Maria Daszkiewicz-Kuthan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy polski podręcznik wytrzymałości materiałów i stałości budowli Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 186-187
Stulecie urodzin Feliksa Jasińskiego Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 197-198
Z prac nad historią polskiej techniki filmowej Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 210-214
70-lecie urodzin prof. Witolda Wierzbickiego Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 296-297
70-lecie urodzin doc. Mieczysława Radwana Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 297-298
Konferencja archiwistów z historykami techniki Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 417-418
Dyskusja nad polskimi wynalazkami z dziedziny techniki filmowej Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 617-618
Dyskusja nad rolą postępu technicznego w procesie historycznym Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 641-644
Pierwsze katedry historii techniki na wyższych uczelniach w Polsce Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 644-646
Z prac Zespołu Polskiej Techniki Filmowej Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 657
Prace badawcze nad historią polskiego przemysłu naftowego Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 845-846