Znaleziono 6 artykułów

Magdalena Daszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
External construed country image : the essence and the possibilities related to measurement of its conformity with internal country image Magdalena Daszkiewicz s. 11-20
Czynniki sukcesu kampanii społecznej na przykładzie kampanii "Możesz to zmienić" Magdalena Daszkiewicz s. 127-135
Społeczne zaangażowanie biznesu w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem Magdalena Daszkiewicz s. 201-210
Badanie wizerunku miast z wykorzystaniem metod opartych na swobodzie skojarzeń Magdalena Daszkiewicz s. 257-266
Smart marketing w służbie miast Magdalena Daszkiewicz s. 263-275
Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na przykładzie sieci handlowych Magdalena Daszkiewicz Sylwia Wrona s. 311-325