Znaleziono 4 artykuły

Maria Dayczak-Domanasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Programy kształcenia konserwatorów dzieł sztuki w Polsce Maria Dayczak-Domanasiewicz s. 58-59
Wzmocnienie filara w kolegiacie w Wiślicy metodą sprężenia poprzecznego i iniekcji próżniowej Maria Dayczak-Domanasiewicz s. 60-62
Przydonica - tryptyk Maria Dayczak-Domanasiewicz s. 71
Krótki zarys dziejów Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1950-1990) Maria Dayczak-Domanasiewicz s. 174-189