Znaleziono 10 artykułów

Włodzimierz Deluga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marketing zapachowy w praktyce Włodzimierz Deluga s. 25-42
Wpływ bodźców materialnych i pozamaterialnych w stabilizowaniu załóg pracowniczych Włodzimierz Deluga Anna Wallis s. 47-65
Miejsce gender marketingu w postępowaniu nabywców na rynku dóbr szybkozbywalnych Włodzimierz Deluga s. 55-64
Sprzedaż detaliczna w Polsce z wykorzystaniem Internetu Artur Bokrzański Włodzimierz Deluga s. 119-135
Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem Włodzimierz Deluga s. 121-132
Systemy informatyczne w zarządzaniu relacjami z klientami Artur Bokszański Włodzimierz Deluga Anna Wallis s. 181-191
Ekonomiczne, społeczne i etyczne skutki kariery Michaela Jordana Włodzimierz Deluga s. 229-242
    Zacytuj
  • Udostępnij
Merchandising w handlu detalicznym Włodzimierz Deluga s. 287-299
Znaczenie działań promocyjnych w kreowaniu wizerunku wybranych miast Włodzimierz Deluga s. 315-330
Marketing terytorialny jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez jednostki osadnicze Włodzimierz Deluga s. 325-341