Znaleziono 5 artykułów

Iwona Dembowska-Wosik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lingwistyka kulturowa w służbie glottodydaktyki ‒ zastosowanie badań stereotypów językowych do opisu użytkowników języków dziedziczonych w USA Iwona Dembowska-Wosik s. 45-54
Kultura jako czynnik motywujący do nauki języka polskiego amerykańskich studentów o polskim pochodzeniu Iwona Dembowska-Wosik s. 81-86
"Nomina propria" w tekstach związanych z kulturą lokalną – poszerzanie wiedzy o świecie czy przeszkoda w rozumieniu tekstu? : na podstawie tekstów o Łodzi Iwona Dembowska-Wosik s. 123-130
Pojęcie wizerunku i jego związki z glottodydaktyką : na przykładzie wizerunku Łodzi w chicagowskim "Dzienniku Związkowym" Iwona Dembowska-Wosik s. 289-298
Recenzja serii materiałów do nauczania JPJO Polski, krok po kroku Iwona Dembowska-Wosik Sylwia Dawidek (aut. dzieła rec.) Anna Stelmach (aut. dzieła rec.) Iwona Stempek (aut. dzieła rec.) Aneta Szymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 414-415