Znaleziono 7 artykułów

Jerzy Depo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w przeciwdziałaniu, zwalczaniu terroryzmu i ekstremizmu Jerzy Depo s. 55-65
Podmioty wykonujące administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie przed Okrągłym Stołem Jerzy Depo s. 57-66
Teoretyczne i prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania destrukcyjnej działalności obcych służb specjalnych Jerzy Depo s. 76-96
Poradnik licencjata : jak napisać pracę licencjacką? Jerzy Depo s. 76-87
Przestępstwo przeciwko ochronie informacji niejawnych i innych prawnie chronionych Jerzy Depo s. 175-186
Rola administracji państw i podmiotów stosunków międzynarodowych w kreowaniu prewencyjnych systemów antyterrorystycznych Jerzy Depo s. 181-200
Bezpieczeństwo informacji niejawnych i innych prawnie chronionych Jerzy Depo s. 311-372