Znaleziono 3 artykuły

Lidia Derfert-Wolf

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badanie funkcjonalności i wpływu bibliotek w Europie i Stanach Zjednoczonych Lidia Derfert-Wolf s. 75-100
Wskaźniki efektywności i statystyka biblioteczna jako narzędzia zarządzania biblioteką : omówienie ogólnopolskich badań bibliotek naukowych AFBN Lidia Derfert-Wolf s. 144-157
Konferencja naukowa „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki”, Olsztyn, 14–15 września 2017 r. Lidia Derfert-Wolf s. 147-154