Znaleziono 6 artykułów

Tomasz Derlatka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ich melde gehorsamst, Jesusmaria! Es stimmt nicht!" - Oder Literaturtheorie und Problem der "kleinen" Literaturen                 Tomasz Derlatka s. 57-68
O najważniejszych zjawiskach w poezji kaszubskiej i serbołużyckiej po roku 1989: próba ujęcia konfrontatywnego Tomasz Derlatka s. 92-123
O typologicznych podobieństwach największych utworów prozatorskich Kaszubów i Serbołużyczan : tezy Tomasz Derlatka s. 183-197
Sorabistyka na Uniwersytecie Lipskim Tomasz Derlatka s. 198-212
"Od Smętka do Stolema : wokół literatury Kaszub", Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski, Gdańsk-Słupsk 2009 : [recenzja] Tomasz Derlatka Daniel Kalinowski (aut. dzieła rec.) Adela Kuik-Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 320-326
O Měrćinie Völklu wspomnienie Tomasz Derlatka s. 357-360