Znaleziono 3 artykuły

Szczęsny Dettloff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwie konfesje św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej", Szczęsny Dettloff, [w:] "Św. Wojciech 997-1947", Gniezno 1947 : [recenzja] Szczęsny Dettloff (aut. dzieła rec.) s. 63
"Czy Wit Stwosz wykonał ołtarz dla Schwazu?", Szczęsny Dettloff, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Szczęsny Dettloff (aut. dzieła rec.) s. 106
"Ze studiów nad sztuką Wita Stwosza", Szczęsny Dettloff, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Szczęsny Dettloff (aut. dzieła rec.) s. 176