Znaleziono 1 artykuł

W.M. Diemidow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sąd Najwyższy Fereracji Rosyjskiej, moskwa dec. nr 5 z 10.10.2003 r. (Plenum SN) "W sprawie stosowania przez sądy powszechne powszechnie uznanych zasad i norm prawa międzynarodowego oraz traktatów międzynarodowych Federacji Rosyjskiej" HLJR 2004, vol. 25, No.1-4, s. 108 i n. W.M. Diemidow W.M. Liebiediew s. 351-359