Znaleziono 2 artykuły

Julia Dilna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesny tekst literacki jako źródło polskiej frazeologii potocznej na zajęciach z języka polskiego jako obcego Julia Dilna s. 129-134
Frazeologia polskich młodzieżowych tekstów literackich w nauczaniu Ukraińców Julia Dilna s. 439-445