Znaleziono 2 artykuły

Ewa Dmoch-Gajzlerska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aborcja a integralne dobro istoty ludzkiej jako podmiot zainteresowania zawodowego położnej Grażyna Bączek Ewa Dmoch-Gajzlerska Emilia Jaśniewska s. 11-24
Pielęgnowanie zdrowia prokreacyjnego u kobiet i mężczyzn Grażyna Bączek Ewa Dmoch-Gajzlerska Radosław Niedźwiedź s. 245-264