Znaleziono 6 artykułów

Justyna Dobrołowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreatywność dzieci i młodzieży w świetle przemian współczesnej szkoły Justyna Dobrołowicz s. 79-87
Różnice w treści i sile lęków przeżywanych przez młodzież wychowywaną w domu dziecka i rodzinie naturalnej Justyna Dobrołowicz s. 83-92
Wychowanie kreatywne wobec wybranej oferty kultury popularnej Justyna Dobrołowicz s. 95-100
Kultura popularna nowym obszarem działania pedagogicznego: implikacje dla akademickiego kształcenia nauczycieli Justyna Dobrołowicz s. 151-163
Dyskurs militarny o szkole: polska edukacja na łamach opiniotwórczych tygodników Justyna Dobrołowicz s. 157-174
Przekaz wizualny na temat edukacji w polskim dyskursie prasowym Justyna Dobrołowicz s. 219-231