Znaleziono 1 artykuł

Michał Dobrołowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji "Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy. Wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne" (9–10.10.2014, Wrocław) Michał Dobrołowicz s. 489-492