Znaleziono 2 artykuły

Kajetan Dobrosielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowe założenia sześcioletniego planu rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu i jego wyniki na terenach województwa warszawskiego (1950-1955) Kajetan Dobrosielski s. 136-178
Podstawowe założenia sześcioletniego planu rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu i jego wyniki na terenach województwa warszawskiego (1950-1955) Kajetan Dobrosielski s. 136-178