Znaleziono 1 artykuł

Marta Dobrowolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kognitywna analiza metafor życia i śœmierci w poezji Wisławy Szymborskiej Marta Dobrowolska s. 19-35